KARATECLUB SHOTOKAN ROESELARE VZW

Subtitle

De club werd opgericht in 1979 door Eddy Deschacht en enkele vrienden die ook karate beoefenden.

Gedurende de eerstvolgende jaren kwamen er nieuwe leden bij. Sommigen zijn heden nog steeds aktief lid van de club. Om enkele namen te vermelden : Chay, Felix en Jos.  Deze laatste begon in 1989 met een afdeling te Rumbeke.

De club onderging enkele veranderingen gedurende de jaren '90. Zo werd de club een vzw en sloten we ons aan bij de Belgische Karate Shotokan Academy.


De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 augustus 2009 
akte 118860.

 .
Karateclub Shotokan Roeselare vzw
Zetel : Stationsdreef 25 te 8800 Roeselare.Met medewerking van stadsbestuur Roeselare en BLOSO 

Bij karate gebruikt men hoofdzakelijk de ledematen als natuurlijke wapens om te slaan, te stoten of te trappen op de vitale delen van de aanvaller en eveneens  om aanvallen af te weren.
Naast zelfverdediging zorgt karate ook voor atletische  ontwikkeling en geestelijke vorming.
Karate kan door iedereen beoefend worden zonder onderscheid in geslacht en leeftijd.

Gedurende de maanden september en oktober zijn er gratis initiaties. Kom gerust eens meedoen. Je zal er geen spijt van hebben.
Bij karate gebruikt men hoofdzakelijk de ledematen als natuurlijke wapens om te slaan, te stoten of te trappen op de vitale delen van de aanvaller en eveneens  om aanvallen af te weren.
Naast zelfverdediging zorgt karate ook voor atletische  ontwikkeling en geestelijke vorming.
Karate kan door iedereen beoefend worden zonder onderscheid in geslacht en leeftijd.

Gedurende de maanden september en oktober zijn er gratis initiaties. Kom gerust eens meedoen. Je zal er geen spijt van hebben.
Bij karate gebruikt men hoofdzakelijk de ledematen als natuurlijke wapens om te slaan, te stoten of te trappen op de vitale delen van de aanvaller en eveneens  om aanvallen af te weren.
Naast zelfverdediging zorgt karate ook voor atletische  ontwikkeling en geestelijke vorming.
Karate kan door iedereen beoefend worden zonder onderscheid in geslacht en leeftijd.

Gedurende de maanden september en oktober zijn er gratis initiaties. Kom gerust eens meedoen. Je zal er geen spijt van hebben.
Bij karate gebruikt men hoofdzakelijk de ledematen als natuurlijke wapens om te slaan, te stoten of te trappen op de vitale delen van de aanvaller en eveneens  om aanvallen af te weren.
Naast zelfverdediging zorgt karate ook voor atletische  ontwikkeling en geestelijke vorming.
Karate kan door iedereen beoefend worden zonder onderscheid in geslacht en leeftijd.

Gedurende de maanden september en oktober zijn er gratis initiaties. Kom gerust eens meedoen. Je zal er geen spijt van hebben.